Arbeiten in Deutschland - Zuhause in der Welt

Jetzt als Pflegekraft in Deutschland starten

Klick for English Version

Kliknij na polską wersję

 

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und einer der größten privaten Anbieter auf dem deutschen Gesundheits- und Pflegemarkt. Für unsere Pflegeeinrichtungen in verschiedenen Bundesländern Deutschlands suchen wir

>> dich (m/w/d) als Krankenschwester/Krankenpfleger in Vollzeit (40h/Woche) <<

 

Wir bieten dir:

 • finanzielle Unterstützung für die Anerkennung deiner Qualifikation
 • Hilfe bei der Wohnungssuche
 • einen sicheren Arbeitsplatz an einem Standort deiner Wahl >> Standortkarte
 • eine gute Bezahlung, bestehend aus Grundgehalt und Zuschlägen
 • vielfältige Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege, im betreuten Wohnen, in der Intensivpflege oder Tagespflege
 • kostenfreie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 • einen Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen
 • ein Team, das dich braucht und sich auf dich freut

Dein Profil:

 • Du verfügst mindestens über das Sprachniveau Deutsch-B1
 • Du hast Freude am Umgang mit älteren Menschen

Erste Schritte:

 1. Sende uns deine Bewerbung
  (Anschreiben, Lebenslauf, Nachweis über Sprachkenntnis Deutsch-B1, Ausbildungsnachweise).
 2. Wenn wir uns für dich entschieden haben, erhältst du deinen Arbeitsvertrag.
 3. Beantrage mit dem Arbeitsvertrag einen Aufenthaltstitel in der deutschen Botschaft deines Heimatlandes.

Wir freuen uns über deine Bewerbung mit Angabe deines Wunschstandortes an
bewerbung||cura-ag||com oder per WhatsApp an die +49 171 1974750.

 

Weitere Informationen:

über uns > www.wirpflegen.de 
zur Anerkennung > www.anerkennung-in-deutschland.de & www.auswaertiges-amt.de
 

______________________________________________________________________________________

Begin a career as care staff in Germany

We are a family-run company and one of the largest private providers on the German health and nursing care market. For our care facilities in various German federal states, we are looking for

>> (m/f/o) full-time nurses/carers <<

 

We offer:

 • financial support for recognition of your qualifications
 • help with finding accommodation
 • a secure job at a location of your choice >> map
 • good pay, including a basic salary and bonuses
 • various employment opportunities such as in care homes, ambulatory care, assisted living, intensive care or daycare
 • free further training opportunities
 • a secure job in a future-oriented company
 • a team that needs you and respects you

Your profile:

 • You must have at least German B1 language level
 • You enjoy working with elderly people

First steps:

 1. Send us your application (cover letter, CV, proof of German B1 language skills, training certificates).
 2. If you are successful you will receive an employment contract.
 3. Register the employment contract for a residence permit at the German embassy of your home country.

We look forward to receiving your application including your chosen location.
Send your application via E-Mail to bewerbung@cura-ag.com or via Whatsapp +49 171 1974750.

More information:
about us > www.wirpflegen.de
about recognition > www.anerkennung-in-deutschland.de & www.auswaertiges-amt.de

______________________________________________________________________________________
 

Rozpocznij pracę w Niemczech jako opiekun(ka)

Szukasz pracy z przyszłością? Chcesz pracować w Niemczech w wyuczonym zawodzie opiekuna(-ki)?

Jesteśmy rodzinną, zarządzaną przez właścicieli firmą i jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw w branży opiekuńczo-leczniczej.

To Ciebie chcemy zatrudnić w jednej z naszych placówek położonych na terenie Niemiec (m/k/i) na stanowisku

pielęgniarka/pielęgniarz / opiekun(ka) osób starszych

na pełny etat lub na część etatu. 

 

Proponujemy:

 • wsparcie finansowe w procesie uznania Twoich kwalifikacji
 • pomoc w znalezieniu mieszkania
 • stabilne zatrudnienie w wybranej przez Ciebie miejscowości (wykaz miejscowości: www.t1p.de/cura)
 • dobre wynagrodzenie, na które składa się pensja zasadnicza oraz dodatki
 • różne możliwości zatrudnienia, na przykład w placówce opiekuńczej, opiece ambulatoryjnej, mieszkalnictwie wspomaganym, pielęgniarstwie w intensywnej opiece medycznej lub pielęgniarskiej opiece dziennej
 • pokrycie wszelkich kosztów podnoszenia kwalifikacji już posiadanych oraz zdobywania nowych
 • stanowisko w przedsiębiorstwie zorientowanym na przyszłość
 • zespół, który Cię potrzebuje i cieszy się na współpracę z Tobą
   
  Profil kandydata/kandydatki:
 • posiadasz wykształcenie z zakresu opieki nad osobami starszymi / pielęgniarskie
 • znasz język niemiecki
 • lubisz zajmować się starszymi ludźmi
   
  Na początek:
 • prześlij nam swoją aplikację (list motywacyjny, życiorys i wskaż miejscowość, w której chcesz pracować
  wykaz miejscowości znajdziesz na www.t1p.de/cura)
 • jeżeli zdecydujemy się na współpracę z Tobą, otrzymasz umowę o pracę
   
   
  Prześlij nam swoją aplikację na adres: bewerbung||cura-ag||com
  Informacje o nas znajdziesz na www.wirpflegen.de

Nr telefonu / WhatsApp: +49171 1974 750

Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Stellensuche nach Standort

Gewünschter Bereich